نمایش دادن همه 10 نتیجه

ثبت اسناد

پلمپ دفاتر

آماده ارئه خدمتم

3,200,000 ریال
مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

ندارد

جزوه آموزشی:

ندارد

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

زمان خدمت بصورت فوری

سه روز کاری

آموزش:

ندارد

دوره آموزشی وبیناری

ندارد

فیلم آموزشی

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

تاییدیه علمی اختراع

آماده ارئه خدمتم

8,000,000 ریال
مشاوره رایگان تلفنی

دارد

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

زمان خدمت بصورت معمول:

کمتر از یک ماه

زمان خدمت بصورت فوری

کمتر از یک ماه

تمدید هیئت مدیره شرکت

آماده ارئه خدمتم

2,800,000 ریال
مشاوره رایگان تلفنی

دارد

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

تخفیف تمدید:

اعضا ویژه 30%

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

ثبت اختراع 0 تا 100

آماده ارئه خدمتم

57,000,000 ریال
مشاوره رایگان تلفنی

دارد

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

زمان خدمت بصورت معمول:

سه هفته

زمان خدمت بصورت فوری

انجام خدمات در کمتر از یک هفته با پرداخت 50% بیشتر

مرکز 1 تهران:

نوری فر ۰۹۱۹۰۱۶۴۸۳۴

مرکز 2 تهران:

دادورپور 09122064924

مرکز مشهد:

عباس آبادی 09151183550

مرکز بجنورد:

عباس آبادی 09333673303

ثبت برند

آماده ارئه خدمتم

19,000,000 ریال
مالکیت

حقوقی(شرکت), حقیقی(شخص یا اشخاص)

پیشنهاد نام

توسط متقاضی, توسط اداری باشی

کتاب آموزشی

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

09150105056

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

جزوه آموزشی:

پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

زمان خدمت بصورت معمول:

کمتر از دو ماه

زمان خدمت بصورت فوری

کمتر از یک ماه

آموزش:

در شعبه بجنورد

دوره آموزشی وبیناری

دارد

فیلم آموزشی

پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود

ثبت شرکت با 990 هزار تومان

آماده ارئه خدمتم

9,900,000 ریال
مشاوره رایگان تلفنی

دارد

زمان خدمت بصورت فوری

کمتر از یک هفته

زمان خدمت بصورت معمول:

دو هفته

ثبت طرح صنعتی با 2.800 هزار تومان

آماده ارئه خدمتم

28,000,000 ریال
مشاوره رایگان تلفنی

دارد

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

جزوه آموزشی:

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

زمان خدمت بصورت فوری

ندارد

آموزش:

ندارد

فیلم آموزشی

ندارد

دوره آموزشی وبیناری

دارد

روزنامه رسمی با 90 هزار تومان

آماده ارئه خدمتم

900,000 ریال
مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

ندارد

جزوه آموزشی:

ندارد

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

زمان خدمت بصورت فوری

سه روز کاری

آموزش:

ندارد

دوره آموزشی وبیناری

ندارد

فیلم آموزشی

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%