نمایش دادن همه 6 نتیجه

صنعت، معدن و تجارت

اخذ کارت بازرگانی با 3.900.000 تومان

آماده ارئه خدمتم

39,000,000 ریال
کتاب آموزشی

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

دارد

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

زمان خدمت بصورت معمول:

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

زمان خدمت بصورت فوری

ده روز کاری

آموزش:

ندارد

فیلم آموزشی

پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود

دوره آموزشی وبیناری

دارد

پلمپ دفاتر

آماده ارئه خدمتم

3,200,000 ریال
مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

ندارد

جزوه آموزشی:

ندارد

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

زمان خدمت بصورت فوری

سه روز کاری

آموزش:

ندارد

دوره آموزشی وبیناری

ندارد

فیلم آموزشی

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

ثبت برند

آماده ارئه خدمتم

19,000,000 ریال
مالکیت

حقوقی(شرکت), حقیقی(شخص یا اشخاص)

پیشنهاد نام

توسط متقاضی, توسط اداری باشی

کتاب آموزشی

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

09150105056

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

جزوه آموزشی:

پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

زمان خدمت بصورت معمول:

کمتر از دو ماه

زمان خدمت بصورت فوری

کمتر از یک ماه

آموزش:

در شعبه بجنورد

دوره آموزشی وبیناری

دارد

فیلم آموزشی

پس از پرداخت قابل دانلود خواهد بود

جواز تاسیس 1402

آماده ارئه خدمتم

480,000 ریال2,480,000 ریال
مشاوره رایگان تلفنی

دارد

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

جزوه آموزشی:

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

زمان خدمت بصورت معمول:

جواز صنعت معدن و تجارت یک هفته، جواز کشاورزی دو ماه

آموزش:

دارد

زمان خدمت بصورت فوری

جواز صنعت معدن و تجارت یک هفته، جواز کشاورزی دو ماه

دوره آموزشی وبیناری

دارد

فیلم آموزشی

ندارد

کتاب آموزشی

ندارد

روزنامه رسمی با 90 هزار تومان

آماده ارئه خدمتم

900,000 ریال
مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

ندارد

جزوه آموزشی:

ندارد

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

زمان خدمت بصورت فوری

سه روز کاری

آموزش:

ندارد

دوره آموزشی وبیناری

ندارد

فیلم آموزشی

دارد

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%