روزنامه رسمی با 90 هزار تومان

روزنامه رسمی جزو منابع معتبر برای اطلاع رسانی درمورد ثبت شرکت هامی باشداین قانون مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است که کلیه شرکت ها ومجموعه های تجاری وغیرتجاری بعد از انجام مراحل ثبت شرکت یک ماه زمان دارنداطلاعات لازم درمورد ثبت شرکت خود اعم از نام وبرند تجاری یا غیرتجاری درزمینه فعالیت قوانین ومقررات و…رابه اطلاع عموم برسانند.یکی از راه های اطلاع رسانی درقانون چاپ اگهی درروزنامه رسمی یاروزنامه کثیرالانتشار است.

(دیدگاه 1 کاربر)

عضویت ویژه

دریافت 20% تخفیف برای تمامی خدمات با عضویت ویژه در سایت

دریافت 20% تخفیف

900,000 ریال

16 People watching this product now!
 • عقد قرارداد

بصورت اینترنتی از طریق فکس، ایمیل و یا بصورت حضوری در دفتر مشهد یا بجنورد

برای عقد قرار داد با شماره های 09150105056 و یا 09151183550 تماس بگیرید

 • دریافت مدارک

به شیوه دلخواه شما، نرم افزار اندروید ما، همین سایت، پیام رسان های داخلی، خارجی و یا هر روشی که شما بخواهید

09150105056 یا 09151183550

 • تحویل مدارک و اسناد نهایی

به شیوه دلخواه شما، نرم افزار اندروید ما، همین سایت، پیام رسان های داخلی، خارجی و یا هر روشی که شما بخواهید

09150105056 یا 09151183550

 • حفظ محرمانگی اطلاعات

اطلاعات بیشتر

 • تحویل اصل فایل ها و متون قابل ویرایش

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

روش پرداخت:

توضیحات

روزنامه رسمی چیست؟

روززنامه نشریه ای است که به صورت مرتب ومشخص تهیه چاپ و پخش میشود و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد روزنامه رسمی کشور وابسته به قوه قضاییه می باشد در این میان یکی از سازمان هایی است که به صورت شرکت سهامی اداره میشود.

روزنامه رسمی جزو منابع معتبر برای اطلاع رسانی درمورد ثبت شرکت هامی باشداین قانون مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است که کلیه شرکت ها ومجموعه های تجاری وغیرتجاری بعد از انجام مراحل ثبت شرکت یک ماه زمان دارنداطلاعات لازم درمورد ثبت شرکت خود اعم از نام وبرند تجاری یا غیرتجاری درزمینه فعالیت قوانین ومقررات و…رابه اطلاع عموم برسانند.یکی از راه های اطلاع رسانی درقانون چاپ اگهی درروزنامه رسمی یاروزنامه کثیرالانتشار است.

تاسیس این روزنامه ازان محمد علی فروغی ملقب به ذکاء الملک می باشد که هنگام نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی این طرح را دراردیبهشت 1289 به مجلس ارائه داده است .در26 مهر1289که فروغی رئیس مجلس شده بود طرح تاسیس روزنامه رسمی که درکمیسیون معرف تدوین شده بود بایک فوریت به رای گذاشته وتصویب شد.

چه اطلاعاتی درروزنامه رسمی کشور منتشرمیشود؟

نام ونوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت

تاریخ ثبت شرکت

شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

مرکز فعالیت وادرس شرکت

مقدارسرمایه شرکت ومیزان سهم الشرکه شرکاء

لیست اعضا هيت مدیره وسمت انها

مدت زمان فعالیت شرکت وتعیین محدود و نامحدود بودن آن

موضوع موردتغییر شخصیت حقوقی

موضوع مورد تمدید شخصیت حقوقی

اصلاحیات اساسنامه وصورت جلسات اعلام شده به ادارات مربوطه

و خیلی ازموارددیگرکه میتوان ازجمله به ثبت روزنامه های مالکیت معنوی،چاپ قوانین ومقررات کشوری و…را نام برد.

روزنامه رسمی

شرایط چاپ آگهی درروزنامه رسمی کشورچیست؟

برای ثبت اگهی درروزنامه رسمی لازم است بعد ازانجام مراحل قانونی وثبت اگهی های خود در ادارات ثبت با مراجعه سایت روزنامه رسمی کشور جهت ثبت اگهی درروزنامه رسمی  اقدام کنید

مراحل چاپ اگهی درسامانه روزنامه رسمی به شرح زیراست:

انتخاب گزینه ثبت نام کاربرجدید

وارد نمودن شماره موبایل وادرس وکد پستی درسامانه

درج نام کاربری ورمز عبور پس از تایید اطلاعات

کلیک بر روی قسمت پرداخت هزینه اگهی

وارد نمودن شماره مکانیزه ۱۸رقمی

درج رمزدوم واطلاعات بانکی جهت پرداخت هزینه انتشار اگهی

بعد از طی مراحل فوق یک شماره پیگیری به شما داده خواهد شد که میتوان به وسیله ان ازتمامی مراحل ثبت اگهی خود مطلع شودوضعیت اگهی میتواندیکی ازروش های زیر باشد:

پرداخت انلاین مبلغ اگهی

اماده ارسال به چاپ

درحال انتشار امضانشد

انتشاریافته امضانشده

انتشار یافته امضاشده (یعنی اگهی چاپ شده است).

وظایف روزنامه رسمی کشورچیست؟

روزنامه رسمی وابسته به قوه قضاییه میباشد ومرجع رسمی انتشارتمامی اگهی های حقوقی وقضایی کشورمیباشد که سندی رسمی ودولتی محسوب میشودو وظایف عمده ان عبارتنداز:

چاپ وانتشار قوانین ومقررات به استناد ماده سه قانون مدنی

انجام کلیه سفارش های چاپی ومطبوعاتی قوه قضاییه وسازمان های وابسته

انتشارمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

نتشارمصوبات شورای عالی اداری

انتشارمصوبات هیات دولت

انتشارنتیجه همه پرسی، پس ازطی مراحل قانونی و ابلاغ به ریاست جمهوری وامضا ان ودستورانتشاردرروزنامه رسمی وفق ماده یک قانون مدنی

انتشاراعلان لازم جهت صدورموت فرضی درمورد غایت مفقودالاثر وفق ماده ۱۰۲۳قانون مدنی

انتشار مشروح مذاکرات وقوانین مصوب مجلس

انجام کلیه سفارش های چاپی ومطبوعاتی قوه قضاییه وسازمان های وابسته

روزنامه رسمی که به عنوان اداره کل تحت نظرمعاونت حقوقی قوه قضاییه مدیریت میشود وفق ماده یک قانون مدنی مکلف است ظرف 72ساعت بعدازابلاغ قوانین ازطریق ریاست جمهوری ان راچاپ ومنتشرکند.

وضعیت دریافت شده ازثبت درسامانه روزنامه رسمی چه مفهومی دارد؟

این حالت به این معنا می باشدکه عضویت کاربرکامل شده است ولی هزینه ثبت اگهی درروزنامه رسمی کشور به وسیله متقاضی پرداخت نشده است یاپرداخت هزینه باموفقیت انجام نشده است وباید برای چاپ اگهی باانتخاب کردن پرداخت انلاین مبلغ هزینه اگهی راپرداخت نماید.

وضعیت اماده ارسال به چاپ درسامانه روزنامه رسمی چه مفهومی دارد؟

هزینه چاپ اگهی درروزنامه رسمی باموفقیت پرداخت شده است واگهی در نوبت انتشار است ومتن اگهی برای چاپ دیجیتال وکاغذی ارسال شده است

وضعیت درحال انتشار امضا نشده درسامانه روزنامه رسمی چه مفهومی دارد؟

این عبارت به این معناست که اگهی درمرحله درحال چاپ وانتشاراست اما هنوز نسخه ای از ان منتشر وامضا نشده است

وضعیت انتشاریافته امضا نشده درسامانه روزنامه رسمی چه مفهومی دارد؟

دراین مرحله اگهی چاپ شده است ودرسایت موجود می باشد اماهنوز مرحله درج امضابر روی ان انجام نشده است ویا صادرنشده است

وضعیت انتشاریافته امضاشده درسامانه روزنامه رسمی چه مفهومی دارد؟

این مرحله به معنای پایان یافتن فرایندثبت اگهی شرکت درروزنامه رسمی و انتشار اگهی است وهمچنین به این معنا می باشدکه اگهی شماثبت شده است

آگهی شما درپورتال روزنامه رسمی کشور پس گذشت 15 روز کاری انتشار پیداکرده ونسخه الکترونیکی معتبر ان رامیتوان دریافت کرد و درضمن فایل انرامیتوان ازقسمت پیگیری اگهی دانلود کرد.

بایددقت شودکه دریافت نسخه کاغذی چاپ شده مانندگذشته ازراه مراجعه حضوری ویادرخواست ارسال پستی به فرد متقاضی صورت میگیرد لازم به ذکر است که مسئولیت عدم درج اگهی در روزنامه رسمی به عهده خود متقاضیانست و واحد ثبت شرکتها ودفتر پستی هیچگونه تعهدی رادربرابر عدم درج اگهی صادره نمی پذیرد

مدت زمان انتشار اگهی وتوزیع روزنامه رسمی چقدراست؟

بعد ازواردکردن موارد مورد نیاز برای چاپ اگهی درسامانه،یک شماره پیگیری به شماداده خواهدشدکه میتوان به وسیله ان وبدون نیازبه مراجعه حضوری ازتمامی مراحل ثبت اگهی خود مطلع شوید پس از حدود۵روزکاری اگهی شمادرسامانه روزنامه رسمی منتشرخواهدشد.

هزینه چاپ اگهی درروزنامه رسمی چقدر است؟

هزینه ثبت اگهی درروزنامه رسمی به عوامل گوناگونی بستگی دارد این هزینه به طور معمول باتوجه به تعداد کلمات به کاررفته وتعدادکادرهایی که در روزنامه استفاده شده است  و میزان بخش های اشغال شده محاسبه میشود پس از اینکه اطلاعات خود را در سامانه وارد کردید به طور انلاین هزینه ثبت اگهی به شما گفته میشود.

هزینه انتشار اگهی درروزنامه رسمی به طورمیانگین وبراساس تعدادکلمات،حروف واطلاعات ثبتی شرکت از 255000تومان به بالامیباشد.

روزنامه رسمی

دانلود اگهی روزنامه رسمی چگونه انجام میشود؟

متقاضیان میتوانند بامراجعه به بخش اگهی های ارسال شده درصفحه شخصی یابخش اگهی های قانونی درمنوی سمت راست صفحه اصلی پورتال من نسخه الکترونیکی امضاشده  قابل استناد را که معادل نسخه کاغذی برابربااصل میباشددریافت نمایید.

استعلام اخرین تغییرات شرکت ازروزنامه رسمی چگونه انجام میشود؟

پیگیری و استعلام تغییرات شرکت را در سایت روزنامه رسمی وسامانه اداره ثبت انجام میشود.

بعد از ارسال درخواست تغییرات شرکت درسامانه یک کد پیگیری به شما داده خواهد شد که با این کد میتوانید وضعیت ثبت صورت جلسه تغییرات خودرا از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها پیگیری کنید همچنین همه اشخاص میتوانند پیش از همکاری باشرکت ها وکسب اطلاعات بیشتر در مورد انها اقدام به استعلام تغییرات شرکت در سایت روزنامه رسمی کنند.

بعداز اتمام فرایند ثبت یاتغییرات شرکت ها موظف اند که صورت جلسه تغییرات انرا درسایت روزنامه رسمی منتشرکنند این کار به این دلیل است که هرکسی قصد داشت باشما همکاری یاازخدمات شما استفاده کند در سریع ترین زمان ممکن بتواند به تمامی این اطلاعات دسترسی اسانی داشته باشد

استعلام وپیگیری تغییرات شرکت از طریق سایت زمانی انجام میشود که اگهی تغییرات شرکت منتشر شده باشد بنابراین کلیه اشخاص میتوانند تمامی تغییرات شرکت ها را در سایت مشاهده کرده و لزومامورد استفاده نمایدگان ویا شرکت نمی باشد.

نحوه استعلام چاپ اگهی درروزنامه رسمی چگونه است؟

سامانه روزنامه رسمی کلیه اطلاعات مرتبط باشرکت هارا درقالب یک اگهی دراختیار اشخاص ثالث قرارمی دهد وتنها باغ درج نام شرکت اقدام به استعلام تغییرات شرکت ودریافت اطلاعات مرتبط باتغییرات شرکت میکند ‌

برای استعلام برند، با مراجعه به سایت روزنامه رسمی وارد قسمت آگهی های قانونی شده و می توان باجستجوی علامت تجاری انتخاب شده، نام و اسم مورد نظر را جستجونموددر این صورت اگرنام انتخابی دیده شود و تکراری باشد، باید آن نام تغییردهید تا ازاتلاف هزینه وزمان جلوگیری کند.

همچنین به منظوراستعلام برندمیتوان از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی مراجعه کرد که این کار از طریق کلید جستجو و ورود به صفحه مورد نظر و استعلام نام برند صورت می گیرد اگر نام انتخاب شده، قبلا به ثبت رسیده باشد و یا حتی تشابهی با نام های دیگر داشته باشد،سیستم اعلام خطا نموده و درصفحه نمایش داده می شود.

استعلام ثبت شرکت روزنامه رسمی ازطریق نام شرکت چگونه انجام میشود؟

برای استعلام اسم شرکت باید از طریق سامانه استعلام نام شرکت با پرکردن اطلاعات و فرم های مختلفی که قرارگرفته است اقدام نمایید

به منظور حصول اطمینان ازعدم ثبت نام انتخابی شرکت می توانید به سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور مراجعه کنیداین سامانه زیرنظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است وعلاوه بر شرکت ها تمامی اشخاص حقوقی نظیر ارگان های دولتی وشهرداری هارا دربرمیگیرد . استعلام شرکت ثبت شده از طریق این سامانه نام های انتخاب شده برای شرکت ها امکان پذیراست .پس از وارد شدن درسامانه درج نمودن حداقل یکی از سه قلم اطلاعات زیر الزامی است:

شماره ثبت

شناسه ملی

نام شخصیت حقوقی

با وارد نمودن حداقل یکی ازاطلاعات فوق،چنانچه شرکت مورد نظرقبلاثبت شده باشد اطلاعات کلی آن شامل نام کامل،تاریخ تاسیس وثبت،شناسه ملی واحدثبتی آدرس وکد پستی شرکت قابل رؤيت می باشد

در این روش برای استعلام ثبت نام شرکت : استعلام اسم شرکت از طریق روزنامه رسمی پس از ورود به سامانه فوق قسمت اگهی های قانونی مراجعه کنید وبا قید نام وتکمیل سایر اطلاعات خواسته شده برروی جست وجو کلیک کنید دراین سامانه تمامی اگهی های اشخاص حقوقی به همراه اطلاعاتی نظیر نام شرکت موضوع شرکت ومشخصات اعضای شرکت جهت اصالت سنجی به صورت رایگان دردسترس خواهد بود.

علاوه بر استعلام شرکت های ثبت شده در صورتی که قصدثبت برند وعلامت تجاری را نیز داشته باشید می توانید تمامی مراحل ثبت برند شامل استعلام های ثبت برند و همچنین انتخاب نام و طراحی لوگو تجاری را نیز با ارزان ترین هزینه ثبت برند از طریق کارشناسان و متخصصین حقوقی پایدار ثبت انجام دهید.

استعلام نام شرکت ازطریق شماره ثبت ویاشناسه ملی چگونه انجام میشود؟

استعلام نام شرکت از طریق شناسه ملی:

ابتدا در مرورگر عبارت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را جست وجو کرده وبعد وارد سایت پیگیری شناسه ملی شده ومستقیما وارد سایت شوید .

بعد ان نوبت به سامانه شناسه ملی ازطریق سامانه شناسه ملی می رسد به منظور استفاده ازاین سایت یکی ازاطلاعات مربوط به نام حقوق شخصی یا شماره ثبت وی راکه مطابق مقررات نظام نامه ثبت شرکت ها دریافت میشود

در کادر مربوطه وارد شده وپس از وارد کردن تصویر امنیت دکمه جست وجو را زده اگر شخص حقوقی مورد نظر شما ثبت شده و دارای شناسه ملی باشد میتوان حقوق ملی شخصی مورد نظر خود را مشاهده نمود .

استلام بر اساس شماره ثبت:میتوان با ورود به سایت سازمان ثبت اسناد واملاک کشوروتکمیل شناسه ملی نام وشماره ثبت شرکت مورد نظر مانند مراحل توضیح را ثبت کنید.

استعلام ثبت شرکت روزنامه رسمی به نام یک شخص چگونه انجام میشود؟

برای استعلام شرکت مورد نظر به سامانه روزنامه رسمی کشور مراجعه نماییددر قسمت  آگهی های قانونی وارد شوید سپس درصفحه مورد نظر درقسمت نام نام شخص مورد نظر را وارد نمایید ودکلمه جست وجورا بزنید

سپس لیست اگهی های قانونی اعم از اگهی های ثبت شرکت وثبت مالکیت معنوی که دران اسم ان شخص وجود دارد نشان داده میشود. درقسمت جدید آرشیو میتوانید سال مورد نظر رابه نسبت جدید بودن ویا اگهی های ده سال پیش در ادامه مراحل استعلام ثبت شرکت روزنامه رسمی پیدا کنید

حداکثرمدت زمان انتشار وتوزیع روزنامه رسمی چقدراست؟

بعد از واردنمودن موارد لازم برای چاپ آگهی درسامانه، یک شماره پیگیری به شماداده خواهد شد میتوانید به وسیله ان وبدون نیاز به مراجعه حضوری از تمامی مراحل ثبت اگهی خود مطلع شوید بعد از حدود 5روز کاری اگهی شما در سامانه روزنامه رسمی منتشرخواهد شد.

روزنامه رسمی

چه اطلاعاتی رامیتوان ازسامانه استعلام روزنامه رسمی شرکتها به دست اورد؟

موضوع فعالیت شرکت

مرکز فعالیت وآدرس محل شرکت

شماره ثبت شرکت

نام و نوع قالب شرکت

تاریخ ثبت شرکت

مقدارسرمایه موجود در شرکت

لیست اعضای هیئت مدیره به همراه سمت کاری آنها

مدت زمان فعالیت شرکت و تعیین محدودو نا محدود بودن آن و… را میتوان از طریق استعلام این اطلاعات را بدست اورد

چرابه روزنامه رسمی نیازدارید؟

آخرین مرحله ثبت شرکت، انتشارآگهی آن درروزنامه رسمی است بر اساس قوانین ثبت شرکت ها درج این اگهی برای رسمی شدن شرکت الزامی است انتشار اگهی جنبه های مختلفی دارد از جمله مهم ترین انها میتوان به شرکت درروزنامه رسمی اشاره کردموارد زیر درنهایت درج اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره وشرکت باعث میشود که برای مخاطبان بالقوه شفاف سازی انجام شود وبتوانند به شمااعتماد کنند درحقیقت این کار راهی برای جلوگیری از کلاه برداری های احتمالی است.

روزنامه رسمی چه وظایفی دارد؟

روزنامه رسمی، روزنامه‌ای است وابسته به قوه قضائیه ایران که عمده وظایف آن عبارت است از:

چاپ و انتشار قوانین و مقررات باستناد ماده ۳ قانون مدنی1-

چاپ آگهی‌های ثبت قانونی مربوط به مؤسسه‌ها و شرکت‌های تجاری و غیر تجاری2-

انجام کلیه سفارش‌های چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته3-

انتشار مشروح مذاکرات و قوانین مصوب مجلس4-

چاپ بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه5-

روزنامه رسمی که به عنوان اداره کل تحت نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه مدیریت می‌شود وفق ماده یک قانون مدنی مکلف است، ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ قوانین از طریق ریاست جمهوری آن را چاپ و منتشر کند

در حال حاضر مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره آن بر عهدهٔ مجید اکبرپور است.

روزنامه کثیرالانتشار چیست؟

روزنامه کثیرالانتشار شامل تمام نشریات چاپی می‌شود که به صورت روزنامه‌ای (غیر صحافی شده) و با ترتیب انتشار روزانه یا غیر روزانه ان، در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند. بدیهی است شمارگان و گستره توزیع و کیفیت در رتبه‌بندی آن‌ها تأثیر دارد امّا ملاک اصلی برای تعریف روزنامه‌های کثیرالانتشار، فقط قطع روزنامه‌ای می باشد.

به تمام نشریات چاپی در قطع روزنامه ای (غیر صحافی شده ) با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، که در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند و حداقل شش ماه به‌طور منظم، مطابق با دوره انتشار مصوب خود اعلام وصول کرده باشند و در دکه‌های مطبوعاتی بیش از 60% مراکز استان‌هایی که در زمره گستره توزیع نشریه است، توزیع شوند و همواره دارای 8 صفحه یا بیشتر باشند و اسامی آن‌‌ها به صورت برخط در وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مشاهده است،‌ اطلاق می‌گردد.

تفاوت روزنامه رسمی باروزنامه کثیرالانتشارچیست؟

در باب وجوه افتراق روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار می توان به نوع شخصیت حقوقی و تکالیفشان اشاره نمود. روزنامه های رسمی با تصویب یک ماده قانونی در قالب شرکت سهامی خاص به عنوان نهاد منتشر کننده قوانین و مقررات و آگهی های قانونی ثبت شرکت ها و موسسات و تصمیمات مجامع عمومی و ثبت برند ها و اختراعات، تاسیس شده است

اما روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که برای اطلاع عموم از حوادث و رویداد ها و برخی آگهی های مربوط به شرکت از جمله ثبت شرکت و صورت جلسات تغییرات جهت اطلاع عموم مردم و سهامداران منتشر می شود

روزنامه ی رسمی منحصر بوده و تنها یک روزنامه با این اختیارات وجود دارد. اما روزنامه کثیرالانتشار شامل بسیاری از نشریه های موجود می شود که هم در سطح ملی منتشر می شوند هم در سطح محلی. روزنامه های کثیرالانتشار به دو دسته ی کم هزینه و پر هزینه تقسیم می شود

روزنامه ی رسمی در باجه ها و دکه های روزنامه فروشی موجود نمی باشد اما روزنامه های کثیرالانتشار در کلیه باجه ها و روزنامه فروشی ها دیده می شود

روزنامه ی رسمی سراسری است و در کل کشور یکتاست. اما روزنامه کثیرالانتشار برای هر شرکت و توسط موسسین در بدو تاسیس و سهامداران یا شرکاء بعد از تاسیس شخصیت حقوقی آن تعیین می شود

کارتابل شخصی روزنامه رسمی چه کاربردی دارد؟

دانلود نسخه اینترنتی به چاپ رسیده توسط سامانه متقاضی چگونه انجام میشود؟

پیگیری اگهی درروزنامه رسمی چگونه انجام میشود؟

دارندگان آگهی پس از انجام مراحل قانونی ثبت آگهی و صدور آن در مراجع ثبتی، با مراجعه به پورتال روزنامه رسمی کشور می توانند هزینه حق الدرج آگهی خود را بدون مراجعه حضوري، طی مراحل می توانند هزینه حق الدرج آگهی خود را بدون مراجعه حضوري، طی مراحل ذیل پرداخت نمایند:

بعد از ورود به “صفحه شخصی من” روي گزینه “پرداخت هزینه آگهی” کلیک نمایید

براي نمایش صحیح آگهی مربوط به خود، شماره مکانیزه آگهی که یک کد هجده رقمی مندرج در قسمت بالاي آگهی صادره از اداره ثبت است را وارد نمایید و بر روي گزینه “مشاهده آگهی” کلیک نمائید

پس از مشاهده آگهی با انتخاب گزینه پرداخت آنلاین مبلغ آگهی در انتهاي مشخصات آگهی و درج مشخصات کارت بانکی خود در صفحه بانک، هزینه حق الدرج آگهی خود را به میزان مشخص شده پرداخت نمایید

پس از انجام مراحل فوق یک رسید که کد پیگیري روزنامه رسمی و مشخصات آگهی در آن درج شده ، نمایش داده خواهد شد. کد رهگیري روزنامه رسمی را که از طریق سیستم اعلام می شود، جهت پیگیري و دریافت آگهی خود انرا حفظ نمایید

پس از طی مراحل فوق و دریافت کد رهگیري، آگهی شما از وضعیت ثبت اولیه به ثبت نهایی تغییر وضعیت خواهد داد و پس از 5 روز کاري در پورتال روزنامه رسمی کشور منتشر و نسخه الکترونیکی معتبر آن قابل دریافت خواهد بود.

شارژحساب وکنترل مبالغ پرداخت شده سامانه شخصی متقاضی چگونه انجام میشود؟

 

 

 

ویژگی ها

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان اینترنتی:

دارد

مشاوره رایگان تلفنی

ندارد

زمان خدمت

زمان خدمت بصورت معمول:

یک هفته

زمان خدمت بصورت فوری

سه روز کاری

آموزش:

جزوه آموزشی:

ندارد

دوره آموزشی وبیناری

ندارد

فیلم آموزشی

دارد

تخفیف تمدید

تخفیف تمدید:

اعضا عادی 20%, اعضا ویژه 30%

دیدگاه مشتریان

5
1 review
1
0
0
0
0

1 دیدگاه برای روزنامه رسمی با 90 هزار تومان

حذف فیلترها
 1. امیر

  تسلط فنی
  سرعت
  کیفیت
  قیمت

  هزینه چاپ روزنامه رسمی چقدر است.

  0
  0
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5